ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

การแข่งขัน Banthi Enduro Lamphun มิตติ้ง การกุศล 2561

 

เทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านธิและสิงห์วิบากเอนดูโร่บ้านธิ จัดการแข่งขัน Banthi Enduro Lamphun มิตติ้งการกุศล ณ.บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ธิ บ้านดอยเวียง ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 โดยมีนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานเปิด การจัดงานดังกล่าวเพื่อให้ประชาชน เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกๆปี ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชน ประชาชนในหลายพื้นที่ และนอกพื้นที่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งรายได้จากจัดงานจะนำไปสมทบทุนชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านธิในการดูแลรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมบ้านธิต่อไป

ดูรูปเพิ่มเติม