ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ร่วมต้อนรับนายอำเภอบ้านธิคนใหม่

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ ตลอดจน ผู้นำชุมชน ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ร่วมแสดงความยินดีกับนายประภาส อึ้งตระกูล ในการเข้ารับตำแหน่งนายอำเภอบ้านธิคนใหม่ ซึ่งย้ายมาจากอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง และทุกคนมีความยินดียิ่งในการต้อนรับ นายอำเภอบ้านธิคนใหม่ ในครั้งนี้

ดูรูปเพิ่มเติม