ทต.บ้านธิ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตบ้านธิ

  • พิมพ์

ทต.บ้านธิ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตบ้านธิ

นายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านธิ ลงพื้นที่ นำกระเบื้องมามอบให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลบ้านธิที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ในช่วงที่ผ่านมา ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านธิซึ่งมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5,15และ 19