โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี ประจำปี 2561

  • พิมพ์

เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ดำเนินการจัด"โครงการติดตั้งเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี " ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและจัดหาาสาสมัครที่ทำหน้าที่สอดส่องดูแล รายงาน เมื่อสงสัยโรคระบาด ผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ คือผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายปริญญา ขาววัฒน์ เป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว

ดูรูปภาพเพิ่มเติม