ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้พบปะผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเน้นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการส่งลูกหลานเข้ารับการศึกษาและชื่นชมยินดีกับผลงานต่างๆของโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ

ดูรูปเพิ่มเติม