ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

"เราทำความดีด้วยหัวใจ"

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าร่วม
กิจกรรม รวมพลังจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 
โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ด้านนางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอบ้านธิได้กล่าวว่า จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ของอำเภอบ้านธิ มีกำหนดการออกไปบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ในที่ต่างๆที่สำคัญของอำเภอบ้านธิ เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะได้แจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป 
#จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ไม่ได้เป็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แต่เราจะเป็นตลอดชีวิต
#จิตอาสา...ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดูรูปเพิ่มเติม