ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ร่วมพิธีต้อนรับตราตั้งเจ้าคณะอำเภอบ้านธิ

 

นายวรชาติ  ศรีไม้  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมพิธีต้อนรับและถวายมุทิตา แด่  พระครูอินทรปัญญาวุธ เจ้าอาวาสวัดป่าตาล และรักษาการเจ้าคณะอำเภอบ้านธิ  ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "เจ้าคณะอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน" ณ วัดป่าตาล    ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน