ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

"ปลูกดาวเรืองด้วยใจ ถวายในหลวง ร.9"

 

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อร่วมถวายความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ.ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านไตลื้อตำบลบ้านธิ ,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านธิ ,งานกิจการประปาและงานไฟฟ้า และบริเวณริมถนนสายต่างๆ เพื่อให้ดอกดาวเรือง ให้เหลืองอร่ามบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วแผ่นดินตลอดเดือนตุลาคมนี้

ดูรูปเพิ่มเติม