ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

มอบวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นายวรชาติ  ศรีไม้  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ  ได้มอบวัสดุก่อสร้าง ให้แก่ นายอุทัย   ดวงเกิด ประชาชนหมู่ที่ 19 บ้านป่าตาลฮ่องแฮ่  เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ ไฟไหมโรงนา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้มอบเป็นวัสดุก่อสร้าง อาทิเช่น ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง เป็นต้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว