ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ตำบลบ้านธิ

กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านธิ   ได้ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ตำบลบ้านธิ หลังจากที่ได้รับข้อมูลจากทางโรงพยาบาลบ้านธิว่ามีประชาชนเป็นโรคไข้เลือดออกและได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านธิ จำนวน 2 รายซึ่งเป็นพนักงานที่ทำงานในห้างหุ้นส่วนจำกัดจินตนารีไซเคิล ตั้งอยู่หมู่ที่ 7และพนักงานของบริษัท เอ็น.เอส.ซี พัฒนคอนกรีต จำกัด สาขาลำพูนตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน  ในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค พร้อมกันนี้ทางเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข  ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กับเจ้าหน้าที่ ของทั้งสองบริษัท  เพื่อนำไปปฏิบัติและหาทางป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่ให้แพร่ระบาด และได้แนะนำให้นำทรายอะเบท ใส่ลงในอ่างน้ำ หรือเลี้ยงปลาในบ่อน้ำที่มีน้ำใส เพื่อไม่ให้ยุงลายวางไข่ เนื่องจากยุงลายเป็นยุงที่ชอบวางไข่ในน้ำที่นิ่งและใสสะอาด เพื่อป้องกันการขยายพันธุ์ของยุงลายอีกทางหนึ่ง