ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

นายกพร้อมทีมงาน ให้กำลังใจผู้สูงอายุในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมให้กำลังใจทัพนักกีฬาจากชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านธิ ตัวแทนจากจังหวัดลำพูน ในการเข้าแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 “ดอกจานเกมส์” ในระหว่างวันที่ 4-7 กรกฏาคม 2560 ณ.จังหวัดอุดรธาณี