ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

อ.บ้านธิออกกำลังกายทุกวันพุธตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

อ.บ้านธิออกกำลังกายทุกวันพุธตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

นายชิษณุพงค์ ปินไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ นำคณะพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมออกกำลังกาย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ให้ส่วนราชการ จัดให้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาทุกๆวันพุธ เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยทางอำเภอบ้านธิ นำโดยนายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอบ้านธิ จึงได้มีการจัดการเต้นแอโรบิคขึ้น ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เป็นสัปดาห์แรก ณ.บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านธิ โดยมีส่วนราชการในอำเภอบ้านธิ อาทิเช่น สถานีตำรวจภูธรบ้านธิ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน สาขาย่อยอำเภอบ้านธิ และ กศน.อำเภอบ้านธิ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และทางอำเภอบ้านธิ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมออกกำลังกาย ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป ณ.บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านธิ โดยการแต่งกายเสื้อยืด และกางเกงวอร์มสีดำหรือสีเข้ม