ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผู้ว่าฯลำพูนคนใหม่ลงพื้นที่ตำบลบ้านธิ

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คนใหม่ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าฯวันแรกลงพื้นที่เยี่ยมชม การสร้างฝายชะลอน้ำ ณ.ห้วยป๋าแจ๋น ฝายชะลอน้ำที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอบ้านธิและชมพื้นที่กักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำบ้านธิ 
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนยังได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอบ้านธิ ,นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ,กำนันบุญเย็น สายก้อน และส่วนราชการต่างๆที่มารอต้อนรับ 
พร้อมกับนี้ยังกล่าวอีกว่าที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้แก่ประชาชนจังหวัดลำพูนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมลงพื้นที่ทำงานทันทีและพร้อมทำหน้าที่ทันที นับตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่จังหวัดลำพูน