ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

นายกฯนำพนักงานสักการะพระภูมิเจ้าที่ประจำเทศบาลตำบลบ้านธิ

เช้าวันนี้ (30 ก.ย.2559 ) เทศบาลตำบลบ้านธิ  นำโดยนายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ  ได้นำเครื่องเซ่นไหว้  มากราบไหว้ศาลพระภูมิและเจ้าที่  ประจำเทศบาลตำบลบ้านธิ ที่พนักงานของเทศบาลตำบลบ้านธิเคารพนับถือสืบทอดต่อเนื่องกันกันมาเป็นเวลายาวนาน เพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว  รวมถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเนื่องในวันสิ้นงบประมาณ ประจำปี 2559  พร้อมกันนี้นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ยังได้ให้จากนั้น ให้โอวาสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แนวทางการทำงาน ให้กับพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ