ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้

เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยนายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วย นายชิษณุพงค์ ปินไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ และนายสุเมธี ใจยาใหญ่ ส.ท. ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวของนายโสภรรณ์ สุยะใหญ่ ประชาชนบ้านป่าปี้ หมู่ที่ 17 ต.บ้านธิ ที่ประสบเหตุไฟไหม้เมื่อวานที่ผ่านมา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น