ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ทต.บ้านธิ จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ

เมื่อเช้านี้ (วันที่ 27 กันยายน 2555) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านธิ  ได้จัดให้มีการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านธิ  มีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  จำนวน 210 คน จาก 21 หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านธิ  เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน   โดยมีนางนาตยา  คงแสง  หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง  จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน  มาบรรยายให้ความรู้  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ  ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2555