ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

"เราทำความดีด้วยหัวใจ"

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าร่วม
กิจกรรม รวมพลังจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 
โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ด้านนางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอบ้านธิได้กล่าวว่า จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ของอำเภอบ้านธิ มีกำหนดการออกไปบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ในที่ต่างๆที่สำคัญของอำเภอบ้านธิ เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะได้แจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป 
#จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ไม่ได้เป็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แต่เราจะเป็นตลอดชีวิต
#จิตอาสา...ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดูรูปเพิ่มเติม

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเฉลิมพระเกียรติ

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้มอบหมายให้สิบตำรวจเอกสมบัติ ยะอุโมงค์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ หอประชุมอำเภอเมืองลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน โดยทุกวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั้งในปัจจุบัน และอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมกันถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติในทุกปี

ดูรูปเพิ่มเติม

ร่วมส่งปลัดเทศบาลโอนย้าย

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง เดินทางไปส่ง นายสุรินทร์
ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ เพื่อไปดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ดูรูปเพิ่มเติม