ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

"ปลูกดาวเรืองด้วยใจ ถวายในหลวง ร.9"

 

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อร่วมถวายความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ.ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านไตลื้อตำบลบ้านธิ ,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านธิ ,งานกิจการประปาและงานไฟฟ้า และบริเวณริมถนนสายต่างๆ เพื่อให้ดอกดาวเรือง ให้เหลืองอร่ามบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วแผ่นดินตลอดเดือนตุลาคมนี้

ดูรูปเพิ่มเติม

 

 

มอบวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นายวรชาติ  ศรีไม้  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ  ได้มอบวัสดุก่อสร้าง ให้แก่ นายอุทัย   ดวงเกิด ประชาชนหมู่ที่ 19 บ้านป่าตาลฮ่องแฮ่  เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ ไฟไหมโรงนา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้มอบเป็นวัสดุก่อสร้าง อาทิเช่น ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง เป็นต้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ตำบลบ้านธิ

กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านธิ   ได้ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ตำบลบ้านธิ หลังจากที่ได้รับข้อมูลจากทางโรงพยาบาลบ้านธิว่ามีประชาชนเป็นโรคไข้เลือดออกและได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านธิ จำนวน 2 รายซึ่งเป็นพนักงานที่ทำงานในห้างหุ้นส่วนจำกัดจินตนารีไซเคิล ตั้งอยู่หมู่ที่ 7และพนักงานของบริษัท เอ็น.เอส.ซี พัฒนคอนกรีต จำกัด สาขาลำพูนตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน  ในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค พร้อมกันนี้ทางเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข  ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กับเจ้าหน้าที่ ของทั้งสองบริษัท  เพื่อนำไปปฏิบัติและหาทางป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่ให้แพร่ระบาด และได้แนะนำให้นำทรายอะเบท ใส่ลงในอ่างน้ำ หรือเลี้ยงปลาในบ่อน้ำที่มีน้ำใส เพื่อไม่ให้ยุงลายวางไข่ เนื่องจากยุงลายเป็นยุงที่ชอบวางไข่ในน้ำที่นิ่งและใสสะอาด เพื่อป้องกันการขยายพันธุ์ของยุงลายอีกทางหนึ่ง