สถานที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน

  • พิมพ์

 

เทศบาลตำบลบ้านธิ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านที่รักการอ่านใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่านได้ที่

  1. ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ
  2. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ
  3. ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน บ้านป่าสัก