การท่องเที่ยวบ้านธิ

  • พิมพ์

ดูข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่ 

คลิ๊ก www.banthi-tourism.com

 

*****ดาวน์โหลด....แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบ้านธิ (พ.ศ.2559-2562)

*****ดาวน์โหลด...แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบ้านธิ  (พ.ศ.  2560-2563)

*****ดาวน์โหลด...แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบ้านธิ  (พ.ศ.  2561-2564)

 

เส้นทางการท่องเที่ยวตำบลบ้านธิ

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ