ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกกรม“สร้างฝาย รักษ์น้ำ   เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”กิจกกรม“สร้างฝาย รักษ์น้ำ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
19 ก.ค. 2561

เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิร่วมกับส่วนราชการ ภาคเ [ ... ]

“โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและประชาชนที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2561“โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติง...
19 ก.ค. 2561

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม  ซึ [ ... ]

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริราช ประจำปี 2561โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริราช ประจำปี 2561
19 มิ.ย. 2561

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริราช ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดโครงกา [ ... ]

การแข่งขัน Banthi Enduro Lamphun มิตติ้ง การกุศล 2561การแข่งขัน Banthi Enduro Lamphun มิตติ้ง การกุศล 2561
11 มิ.ย. 2561

  เทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
1 2 3 4 5

Additional information