ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านธิการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านธิ
28 ต.ค. 2562

... วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรร [ ... ]

วันปิยมหาราช ประจำปี 2562วันปิยมหาราช ประจำปี 2562
24 ต.ค. 2562

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2562
...เนื่ [ ... ]

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมคณะเดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬานายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมคณะเดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬา
24 ต.ค. 2562

...โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิคว้าแชมป์ ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง กีฬานักเรียน อปท.แห่งปร [ ... ]

เทศบาลตำบลบ้านธิรับเกียรติบัตรโครงการวัด ประชา รัฐฯเทศบาลตำบลบ้านธิรับเกียรติบัตรโครงการวัด ประชา รัฐฯ
24 ต.ค. 2562

... เทศบาลตำบลบ้านธิ รับเกียรติบัตรโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขสร้างสัปปายะ ด้วยวิถี ๕ ส.  [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
1 2 3 4 5

Additional information