ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน​ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน​"จังหวัดสะอาด...
10 ก.ย. 2561

นายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  พร้อมด้วยนายนิเวศร์  ปานดวง ปลัดเทศบา [ ... ]

ทต.บ้านธิลงพื้นที่ร่วมกับ บ.ดูโฮม จำกัดสำรวจห้องน้ำผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลบ้านธิทต.บ้านธิลงพื้นที่ร่วมกับ บ.ดูโฮม จำกัดสำรวจห้องน้ำผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบล...
30 ส.ค. 2561

นายชิษณุพงค์  ปินไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยนางสาวจิรวดี  จัยสิน ผู้จัด [ ... ]

การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิสัญจร ครั้งที่ 2/2561การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิสัญจร ครั้งที่ 2/2561
28 ส.ค. 2561

การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิสัญจร ครั้งที่ 2/2561 เมื่อเวลา 09.30 น.(27 ส.ค. ๒๕๖๑) ณ. อาคารป้อง [ ... ]

 “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
24 ส.ค. 2561

 “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” *************************** [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
1 2 3 4 5

Additional information