ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2563การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2563
26 พ.ค. 2563

...การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
...เมื่อวันที่ 25 พ [ ... ]

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการบริหารจัดการทรัพยากร
26 พ.ค. 2563

....พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการ “อนุรักษ์และพื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความอุดม [ ... ]

มอบกระเป๋าชุดปฐมพยาบาลให้แก่ อสม.ตำบลบ้านธิมอบกระเป๋าชุดปฐมพยาบาลให้แก่ อสม.ตำบลบ้านธิ
19 พ.ค. 2563

... เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  [ ... ]

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ สวนอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชและสมุนไพร เทศบาลตำบลบ้านธิกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ สวนอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช...
19 พ.ค. 2563

...เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ณ ส [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
1 2 3 4 5

Additional information