ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริราช ประจำปี 2561โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริราช ประจำปี 2561
19 มิ.ย. 2561

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริราช ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดโครงกา [ ... ]

การแข่งขัน Banthi Enduro Lamphun มิตติ้ง การกุศล 2561การแข่งขัน Banthi Enduro Lamphun มิตติ้ง การกุศล 2561
11 มิ.ย. 2561

  เทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ [ ... ]

ร่วมต้อนรับนายอำเภอบ้านธิคนใหม่ร่วมต้อนรับนายอำเภอบ้านธิคนใหม่
11 มิ.ย. 2561

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  [ ... ]

ทต.บ้านธิ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตบ้านธิ
10 พ.ค. 2561

ทต.บ้านธิ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตบ้านธิ นายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนต [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
1 2 3 4 5

Additional information