ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ร่วมพิธีต้อนรับตราตั้งเจ้าคณะอำเภอบ้านธิร่วมพิธีต้อนรับตราตั้งเจ้าคณะอำเภอบ้านธิ
25 ก.ย. 2560

  นายวรชาติ  ศรีไม้  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศ [ ... ]

"ปลูกดาวเรืองด้วยใจ ถวายในหลวง ร.9"
20 ก.ย. 2560

  นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล แล [ ... ]

มอบวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยมอบวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
20 ก.ย. 2560

นายวรชาติ  ศรีไม้  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภาเทศบาล [ ... ]

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ตำบลบ้านธิพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ตำบลบ้านธิ
28 ส.ค. 2560

กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านธิ   ได้ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ตำบลบ้านธิ หล [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
1 2 3 4 5

Additional information