ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ลำพูนร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ลำพูน
12 ต.ค. 2561

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายประภาส อึ้งตระกูล นายอำเภอบ้านธิพร้อมด้วย นายวรชาติ ศรีไม้ นาย [ ... ]

จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561
02 ต.ค. 2561

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561  เวลา 13.30 น.  เทศบาลตำบลบ้านธิ  จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธ [ ... ]

จังหวัดลำพูน มอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้ ประจำปี 2561จังหวัดลำพูน มอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร แล...
02 ต.ค. 2561

จังหวัดลำพูนมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โ [ ... ]

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน​ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน​"จังหวัดสะอาด...
10 ก.ย. 2561

นายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  พร้อมด้วยนายนิเวศร์  ปานดวง ปลัดเทศบา [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
1 2 3 4 5

Additional information