ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
29 ม.ค. 2563

... นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้นำพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังจิตอาสา &q [ ... ]

ตั้งด่านตรวจรถบรรทุกตั้งด่านตรวจรถบรรทุก
28 ม.ค. 2563

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 นายพิศาล ดวงดึง หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยพนัก [ ... ]

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องใน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
24 ม.ค. 2563

...เช้าวันนี้ (14 พฤศจิกายน 2562 ) เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ [ ... ]

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านธิการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านธิ
28 ต.ค. 2562

... วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรร [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
1 2 3 4 5

Additional information