ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี...
27 ก.พ. 2561

นายชิษณุพงค์ ปินไชย  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ   ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)แล [ ... ]

“บ้านธิ  กำจัดผักตบชวา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดวัชพืช ประจำปี 2561”“บ้านธิ กำจัดผักตบชวา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดวัชพืช ประจำปี 2561”
27 ก.พ. 2561

“บ้านธิ  กำจัดผักตบชวา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดวัชพืช ประจำปี 2561        [ ... ]

การทำแนวป้องกันไฟป่า ณ พื้นที่ป่าดอยเวียงการทำแนวป้องกันไฟป่า ณ พื้นที่ป่าดอยเวียง
27 ก.พ. 2561

การทำแนวป้องกันไฟป่า ณ พื้นที่ป่าดอยเวียง ในฤดูแล้งของทุกปี ใบไม้ที่เคยเขียวชะอุ่มเต็ [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
1 2 3 4 5

Additional information