ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการ “คืนความรู้สู่ชุมชน  เรื่องการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไตลื้อ ”โครงการ “คืนความรู้สู่ชุมชน เรื่องการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุม...
01 ธ.ค. 2560

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านธิ  ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำบันทึกข้อต [ ... ]

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
27 พ.ย. 2560

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้พบปะผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้ [ ... ]

 "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
16 พ.ย. 2560

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าร่วม
กิจ [ ... ]

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเฉลิมพระเกียรติ พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเฉลิมพระเกียรติ
15 พ.ย. 2560

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้มอบหมายให้สิบตำรวจเอกสมบัติ ยะอุโมงค์ หัวห [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
1 2 3 4 5

Additional information